Lärare

Georgina Rosquelles

Georgina Rosquelles

Georgina är från Barcelona, hon tycker att processen som involverar studenter i inlärningsprocessen djupt berikande. Hennes favoritplats i Barcelona är Plaça de Sant Felip Neri och hon älskar att vara i naturen nära havet.

Titulación

  • Licenciatura en Bellas Artes, Universitat de Barcelona, 2012

Formación especializada

  • Curso de Formación de Profesores de Español como Lengua Extranjera, International House e Institut de Formació Contínua-IL3 Universitat de Barcelona, 2016

Experiencia ELE

  • Desde 2017
  • Antigüedad en Speakeasy, desde 2017