Lärare

Cristina Revenga

Cristina Revenga

Cristina kommer från Burgos men har bott i många spanska städer såsom Valladolid, Madrid och nu Barcelona. Att se elevernas utveckling och det kulturella utbytet som sker i klasserna är hennes favoritsak med att vara lärare. Du kan hitta Cristina läsandes historiska romaner och kriminalromaner och lyssnandes på indiemusik som Dorian på sin fritid.

Titulación

 • Máster Oficial de Marketing, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2011
 • Máster Gestión de Patrimonio Cultural, Universidad Complutense, Madrid 2009
 • Certificado de Aptitud Pedagógica, Universidad de Burgos 2007
 • Licenciatura en Historia del Arte, Universidad de Valladolid 2006

Formación especializada

 • Curso de examinadora de DELE B1-B2, Instituto Cervantes Budapest, 2019
 • Curso de examinadora de DELE C1-C2, Instituto Cervantes Palermo, 2019
 • Curso para preparadores del SIELE, SIELE, Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española, 2017
  “Enseñanza de español como lengua extranjera a niños”, Ele Internacional, 2017
 • Formación inicial para el profesorado de ELE, Instituto Cervantes y la fundación Instituto Castellano Leonés de la Lengua, 2017

Experiencia ELE

 • Desde 2011
 • Antigüedad en Speakeasy, desde 2012